Trong các công trình cảnh quan thì phần cây bóng mát, cây xanh , cây công trình; là một trong những yếu tố quan trọng giúp tăng tính thẩm mỹ và tạo thêm bóng mát cho công trình đó. Việc thi công trồng cây công trình là một