BÀNG ĐÀI LOAN Hôm nay Cảnh Quan Vina Green xin phép giới thiệu sơ bộ về một cây lấy bóng mát khá phổ biến. Trong các công trình cảnh quan hiện nay đó là cây Bàng Đài Loan. Trước khi giới thiệu sơ bộ thì mình xin đưa ra những ưu